Kolegiji

Programiranje baze podataka
Filozofski fakultet u Zagrebu
30 sati predavanja + 30 sata vježbi
6 ECTS

Projektiranje informacijskih sustava
Filozofski fakultet u Zagrebu
30 sati predavanja + 30 sata seminara
6 ECTS

Uvod u istraživačke metode
Filozofski fakultet u Zagrebu
15 sati predavanja + 30 sata seminara
5 ECTS

Informacijske tehnologije u obrazovanju
Filozofski fakultet u Zagrebu
15 sati predavanja + 15 sata vježbi
4 ECTS

Radionica kreativne nastave informatike
Filozofski fakultet u Zagrebu
30 sati seminara
4 ECTS

Metodika nastave informatike 1
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
30 sati predavanja + 30 sati seminara
6 ECTS

Metodika nastave informatike 2
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
30 sati predavanja + 30 sati seminara
6 ECTS