Nagrade

KREŠIMIR PAVLINA

 

Godine 2002. dobio nagradu Filozofskog fakulteta "Franjo Marković" za rad na informacijskom sustavu za prijavu ispita putem Interneta.